Barvy u australáčků

15.02.2013 22:39

Australáčci mají následující dva typy alel:

B - černá alela - dominantní

b - červená alela - recesivní

Dominantní homozygot BB - černý

Recesivní homzygot bb - červený

Heterozygot Bb - černý

Blue merle a red merle jsou vlastně jen rozředěná černá nebo červená barva. Blue merle jedince tedy podkládejte v těchto tabulkách za černého a red merle jedince za červeného. Dědivosti merle se budeme věnovat v nějakém následujícím článku.

Můžeme mít šest různých kombinací, pokusím se k nim najít i konkrétní případy:

1. Otec dominantní homzygot BB - černý + matka recesivní homozygot bb - červený

O                                Matka  
T   b b
E       B Bb                                                          Bb                                            
C       B Bb Bb

Výsledkem tohoto spojení je 100% černých heterozygotů Bb.

Praktický příklad: vrh D Medvědí tlapa - https://kchbo.chov.net/genealogie.php?topMenu=14&cat=14&gAct=detail&action=home&strana=1&gPage=1&gName=&gSearch=&gCmku=1&ID=37062

Otec - dominantní homozygot BB - černý trikolor - Thornapple Love Lock Down

Matka - recesivní homozygot bb - červený trikolor - Thoranpple Premonition

Všichni potomci heterozygoti Bb - černí trikoloři s vlohou pro červenou.

2. Otec dominantní heterozygot Bb - černý + matka recesivní homozygot bb - červený

O   Matka  
t   b b
e B Bb Bb
c b bb bb

Výsledkem tohoto spojení je 50 % černých heterozygotů Bb a 50% recesivních homozygotů bb - červených.

Praktický příklad: vrh A a C Medvědí tlapa - https://kchbo.chov.net/genealogie.php?strana=1&topMenu=1&cat=1&gPage=1&gName=&gSearch=&gCmku=1&gAct=detail&action=home&ID=34966

Otec - dominantní heterozygot Bb - černý trikolor - Silver Dream Aussie´s Krazy Krizzy

Matka - recesivní homozygot bb - červený trikolor - Thoranpple Premonition

V těchto dvou vrzích se narodilo 18 potomků.

12 heterozygotů Bb - černých trikolorů

6 recesivních homozygotů bb - červených trikolorů

Na tomto případě je krásně vidět, že poměr 50/50 je opravdu jen teoretický. Příroda si to stejně udělá v každém jednotlivém vrhu jak chce. Pokud bychom sledovali třeba všechny takovéto vrhy v repulice za posledních deset let, věřím že bychom se k poměru 50/50 přihlížili docela těsně.

 3.  Otec i matka dominantní heterozygot Bb - černý s červenou vlohou


 

O   Matka  
t   B b
e B BB Bb
c b Bb bb

Výsledkem tohoto spojení je 25% dominantních černých homozigotů BB, 50 % černých heterozygotů Bb 25 % recesivních homozygotů bb - červených.

Praktický přílad jsou naše náš vrh B Cofi Capito. Pokud nebudeme koukat na merlované ale jen na barvu, v tomto případě bereme blue merle jako černou. https://kchbo.chov.net/genealogie.php?strana=1&topMenu=1&cat=1&gPage=1&gName=&gSearch=&gCmku=1&gAct=detail&action=home&ID=38478

Otec - dominantní heterozygot Bb - černý trikolor - Prosto Chudo Dragon Fallcat

Matka - dominantní heterozygot Bb - Blue merle (zředěná černá)- Capita Amazonka

4.  Otec i matka dominantní homozygot BB - černý


 

O   Matka  
t   B B
e B BB BB
c B BB BB

Výsledkem tohoto spojení je 100% dominantních černých homozigotů BB.

Praktický přílad: vrh I Srdcové eso https://kchbo.chov.net/genealogie.php?topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=srdcové eso&gPage=2&gAct=detail&ID=39479

Otec - dominantníhomozygot BB - černý trikolor - Shorelands Smart Hobbit Willie

Matka - dominantníhomozygot BB - černý trikolor - Hearthside Lady Gi

5.  Otec i matka recesivní homozygot bb - červený


 

O   Matka  
t   b b
e b b b
c b b b

Výsledkem tohoto spojení je 100 % recesivných homozigotů bb - červených.

Praktický přílad: vrh A Princess´s Smile https://kchbo.chov.net/genealogie.php?gPage=1&topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=archie&gAct=detail&ID=35390

Otec - recesivní homozygot - bb - červený trikolor - Colorado Red Cowboy of Crystal Lake

Matka - recesivní homozygot - bb - červená merle - Dascha Mladá Živa

6.  Otec dominantní heterozygot Bb - černý s červenou vlohou a matka dominatní homozygot BB - černý


 

O   Matka  
t   B B
e B BB BB
c b Bb Bb

Výsledkem tohoto spojení je 50% dominantních černých homozigotů BB, 50 % černých heterozygotů Bb.

Praktický přílad: vrh F Srdcové Eso https://kchbo.chov.net/genealogie.php?topMenu=14&cat=14&action=home&strana=1&gSearch=&gCmku=1&sortBy=Jmeno&gNameT=1&gName=srdcové eso&gPage=2&gAct=detail&ID=36327

Otec - dominantní heterozygot Bb - Blue merle s faktorem pro červenou - Eminnem New Acro

Matka - dominantní homozygot BB - černý trikolor - Heartside Lady Gi