Volhardův osobnostní test

PUPPY APTITUDE TEST (PAT)  

Existují vlastnosti typické pro určité plemeno, ale ne všechna štěňátka se chovají podle vzorce. Některá z nich mohou být submisivní, některá zase příliš dominantní. Podle těchto testů je možné si štěňátka otestovat. S jejich pomocí si můžete vytvořit částečný obraz osobnosti štěněte. Musíme mít ale na paměti, že tyto testy nejsou 100% směrodatné, mají pouze určitou vypovídací hodnotu. Lze z nich ale vyvodit jakési měřítko při posuzování povahy štěněte.

Ideální termín pro testování štěňat je 7. týden, pokud možno přesně 49. den. V 6. týdnu a dříve není ještě nervová soustava celkově vyvinutá. Pokud je zkouška mezi 8. - 10. týdnem, údaje mohou být zkreslené z důvodu, že štěně prochází přirozeným vývojovým stadiem strachu.

 • Štěňata se testují jednotlivě, bez přítomnosti sourozenců, v prostoru, který je nerozptyluje a neodvádí pozornost.
 • Štěňata mají být testována před krmením, v době kdy jsou živá a hravá, ne v den očkování či odčervení.
 • Je nutné zachovávat jednotný postup při testování všech štěňat ve vrhu.
 • Je vhodné střídat mírně stresující prvky testu s fázemi neutrálními.
 • Nejvhodnější je, aby štěňata nebyla testována chovatelem či osobou pro štěňata známou.

OSOBNOSTNÍ TEST (A - E)

A: SOCIÁLNÍ NÁKLONNOST (smečkový instinkt)

Štěně se umístí do daného prostoru asi 1 metr od zkoušejícího. Zkoušející si klekne a láká k sobě štěně jemným potleskem. Testuje se tím stupeň sociální náklonnosti k člověku, důvěry nebo nedůvěry.

 1. Přichází okamžitě, vztyčený ocas, poskakuje, kouše do rukou.
 2. Přichází okamžitě, vztyčený ocas, strká do zkoušejícího tlapkami, olizuje mu ruce.
 3. Přichází okamžitě, vztyčený ocas.
 4. Přichází okamžitě, spuštěný ocas.
 5. Přichází váhavě, spuštěný ocas, poskakuje.
 6. Nepřichází.

B: NÁSLEDOVÁNÍ ČLOVĚKA (smečkový instinkt)

Zkoušející vstane a pomalu odchází, přičemž štěně povzbuzuje k následování. Zkoušející se ujistí, že štěně ho vidí odcháze. Láká štěně slovně, čímž přitahuje jeho pozornost. Testuje se tím ochota následování člověka.

 1. Okamžité následování, vztyčený ocas, plete se pod nohy, kouše do chodidel.
 2. Okamžité následování, vztyčený ocas, kouše do chodidel.
 3. Okamžité následování, vztyčený ocas.
 4. Okamžité následování, spuštěný ocas.
 5. Váhavé následování, spuštěný ocas.
 6. Nenásleduje nebo odchází pryč.

C: OMEZOVÁNÍ SVOBODY (instinkt obrany nebo útoku)

Zkoušející si sedne do dřepu, jemně převrátí štěně na záda a přidrží ho lehkým tlakem jedné ruky 30 sekund. Testuje se tím stupeň dominance nebo submisivnosti a schopnost jeho ovládání se v těžkých situacích.

 1. Štěně se prudce vzpírá, má tendenci se vyškubnout, kouše.
 2. Štěně se prudce vzpírá, má tendenci se vyškubnout.
 3. Je klidné, vzpírá se pouze lehce, uklidňuje se s očním kontaktem.
 4. Nejprve se vzpírá, potom se zklidní.
 5. Nevzpírá se, je bez očního kontaktu.
 6. Nevzpírá se, brání se očnímu kontaktu.

D: SPOLEČENSKÁ DOMINANCE (smečkový instinkt)

Zkoušející si klekne a štěně postaví nebo posadí po svojí levé straně. Jemně hladí jeho hlavu a záda, dokud se chování štěněte v činnosti neustálí. Testuje se tím stupeň akceptace společenské dominance člověka.

 1. Skáče, strká do zkoušejícího tlapkami, kouše, vrčí.
 2. Skáče, strká do zkoušejícího tlapkami.
 3. Tulí se ke zkoušejícímu a pokouší se mu olizovat tvář.
 4. Kroutí se, líže ruce.
 5. Převrátí se na záda, líže ruce.
 6. Uteče a nevrátí se.

E: DOMIMANCE PŘI PŘENÁŠENÍ (instinkt obrany nebo útěku)

Zkoušející vezme štěně do obou rukou, držte ho za hrudník dlaněmi vzhůru s překříženými prsty. Jemně ho drží zhruba 30 sekund. Testuje se tím stupeň akceptace dominance v době, kdy není štěně schopné ovládat svoji pozici.
 1. Štěně se prudce vzpírá, pokouší se kousat.
 2. Štěně se prudce vzpírá.Střídavě se uklidňuje a vzpírá.
 3. Nevzpírá se, je uvolněné.
 4. Nevzpírá se, tělo je mírně ztuhlé.
 5. Nevzpírá se, tělo je úplně ztuhlé.  

TEST PRACOVNÍCH VLOH (F - J)

F: APORTOVÁNÍ (lovecký pud)

Zkoušející si sedne do dřepu vedle štěněte a upoutává jeho pozornost míčkem vyrobeným z papíru. Když štěně bezpečně jeví zájem o míček, zkoušející ho hodí ne dál než 1 metr před štěně a vyzve ho, aby si míček přineslo. Testuje se tím stupeň ochoty štěněte udělat něco pro člověka. Spolu se společenským ukazatelem je to i ukazatel, nakolik bude štěně lehko nebo těžko cvičitelné při trénincích. 

 1. Nahání předmět, zdvihne ho a ihned uteče.
 2. Nahání předmět, stojí nad ním, nevrací se.
 3. Nahání předmět, zdvihne ho a vrací se k zkoušejícímu.
 4. Nahání předmět, vrací se bez něho ke zkoušejícímu.
 5. Začne nahánět předmět, ale cestou ztrácí zájem.
 6. Nenahání předmět.

G: CITLIVOST NA DOTYK

Zkoušející nahmatá tenkou kůži mezi prsty na jedné z předních tlapek štěňátka. Jemně ji stlačí mezi ukazovátkem a prstem. Tento tlak se postupně zvyšuje, přičemž se počítá do deseti. Zkoušející přestane s tlakem, jakmile se štěňátko odtahuje nebo jeví nepohodlí. (Nepoužívejte při testování nehty. Vyvíjejte tlak zlehka, až dokud se nedostaví reakce štěněte.) Testuje se tím stupeň citlivosti na dotyk, klíčový při výběru a volbě výcvikových prostředků. 

 1. Reakce po počítání od 8 výše.
 2. Reakce po počítání od 6 do 7.
 3. Reakce po počítání od 5 do 6.
 4. Reakce po počítání od 2 do 4.
 5. Reakce po počítání so 2 do 3.

H: CITLIVOST NA ZVUK (lovecký pud)

Štěňátko umístěte do středu testovacího prostoru a pomocník stojící mimo prostor vydá ostrý zvuk podobný zabubnování kovové lžíce na dno kovové pánve. Zkoumá se stupeň citlivosti na zvuk. 

 1. Poslouchá a lokalizuje zvuk, zaštěká, vydá se za zvukem.
 2. Poslouchá a lokalizuje zvuk, zaštěká.
 3. Poslouchá a lokalizuje zvuk, jeví zájem a vydá se za zvukem.
 4. Poslouchá a lokalizuje zvuk.
 5. Přikrčí se, couvá, skrývá se.
 6. Ignoruje zvuk, nejeví zájem.

I: CITLIVOST NA POHYB (lovecký pud)

Štěňátko umístěte do středu testovacího prostoru. Hadrem uvázaným na šňúrce poškubávejte po zemi 1/2 metru před štěňátkem. Testuje se stupeň zájmu o pohybující se objekt. 

 1. Zahlédne  objekt, napadne ho a kouše.
 2. Zahlédne objekt, štěká, ocas je nahoře.
 3. Projeví zájem, přichází předmět prozkoumat.
 4. Zahlédne objekt, štěká, ocas má stáhnutý
 5. Uteče, skrývá se.

J: VYROVNANOST (instinkt obrany nebo útěku)

Otevřeme deštník asi 1,5 m od štěněte a jemně ho položíme na zem. Testuje se reakce štěněte na neznámý objekt. 

 1. Vidí deštník a utíká k němu, bere ho do tlamy nebo kouše.
 2. Vidí deštník a přichází k němu, se zájmem ho očuchává.
 3. Divá se a přichází ho prozkoumat.
 4. Sedne si a dívá se, ale nepřichází k němu.
 5. Utíká od deštníku pryč.
 6. Neprokazuje žádný zájem.

INTERPRETACE VÝSLEDKŮ

Převaha bodů 1:

Štěně je extrémně dominantní, průbojné a bude se chtít vždy uplatnit. Umí být agresivní a dá se lehko vyprovokovat ke kousání. Jeho dominantní povaha se bude bránit lidskému vedení. Není vhodné do rukou začátečníků a lidí slabé, nedůsledné povahy. Štěně má předpoklady se stát dobrým pracovním psem. Hodí se do rodiny s dospělými jedinci, kteří už mají zkušenosti se psy. 

Převaha bodů 2:

Štěně je dominantní a má snahu se uplatnit. Může být vyprovokované ke kousání, ale při správném vedení ochotně akceptuje člověka jako svého pána. Není vhodné do rukou začátečníků a lidí slabé, nedůsledné povahy. Štěně má předpoklady se stát dobrým pracovním psem. Hodí se do rodiny s dospělými jedinci, kteří už mají zkušenosti se psy. 

Převaha bodů 3:

Štěně je přátelské a připravené pracovat. Ochotně přijímá výcvik a drezuru za různých situací. Je velmi přizpůsobivé a dobře zvládá nástrahy životního prostředí, za předpokladu, že se s ním jedná korektně. ení celkem Není vhodné do rodin s malými dětmi a rodin starších nebo málo aktivních lidí. 

Převaha bodů 4:

Štěně je lehko ovladatelné a přizpůsobivé. Díky submisivní (podřízené) povaze bude vždy hledět na člověka jako svého pána. Toto štěně je jednoduché vychovávat a cvičit, je spolehlivé k dětem. I když není dostatečně sebevědomé, je velmi příjemným domácím miláčkem. Je méně vhodné na práci jako štěně s převahou bodů 3, ale jeho projevy jsou něžné a milující. 

Převaha bodů 5:

Štěně je mimořádně submisivní, nemá dostatek sebedůvěry. Je velmiu vázané na svého pána a vyžaduje jeho neustálou společnost a povzbuzení. Pokud se s tímto štěnětem bude zacházet nekorektně, vyroste z něho velmi plachý a bojácný pes. Z toho důvodu se nejvíc hodí k starším lidem, lidem chorým a k lidem s nenáročnými požadavky a ustáleným životním stylem. 

Převaha bodů 6:

Štěně je samostatné a nezávislé na člověku. Vyroste z něho pes, který nedokáže milovat a být oddaný člověku. Nevyžaduje jeho společnost. V zásadě je při vhodné socializaci vzácností vidět takového psa, avšak existuje víc plemen, která byla vyšlechtěna právě k těmto vlastnostem, kde se vyžaduje určitý stupeň nezávislosti. Pořízením si takového psa je nutné přijmout kompromis a smířit se s faktem, že pes nikdy nebude silně vázaný k pánovi.

Většině majitelů bude nejvíc vyhovovat štěně hodnocené body 3 - 4. Štěně hodnocené body 1 - 2 vyžaduje ukušeného majitele, který bude schopný nejlépe využít jeho pracovní potenciál.

Převzato z http:/www.bernsky-pes.com