Podmínky chovnosti v ČR

21.01.2014 23:21

 

 

 

 

Uchovnit jedince plemene Australský ovčák lze v České republice pod dvěma kluby. Jeden je Klub chovatelů belgických ovčáků v českých zemích www.kchbo.cz a druhý Klub chovatelů málopočetných plemen psů www.kchmpp.cz

 

Majitel psa nemusí být členem klubu, musí pak ale počítat s vyšším poplatkem za bonitaci nebo popisnou přehlídku s povahovým testem.

 

Pokud si myslíte, že jsou podmínky obou klubů naprosto stejné, tak se mýlíte.

 

Shodné je pouze to, že jedinec musí být čistokrevný s PP vydaným plemennou knihou uznávanou FCI a ČMKU. V případě importovaných jedinců splnění přeregistrace v české plemenné knize. Druhá podmínka shodná pro oba kluby je věk jedinců pro zařazení do chovu a to u feny od 18 měsíců do 8 let věku a u psa od 18 měsíců neomezeně.

 

1. Popisná přehlídka s povahovým testem KCHBO nebo bonitace KCHMPP

 

Na popisnou přehlídku s povahovým testem KCHBO i na bonitaci KCHMPP se musíte s předstihem přihlásit cca týden až měsíc před akcí, dle konkrétních propozic akce.

 

KCHBO

 

Pokud chcete uchovnit pod KCHBO musíte absolvovat Popisnou přehlídku a povahový test. Na stránkách KCHBO jsou vypsány termíny, kdy se akce uskuteční. Většinou to bývá třikrát do roka. Obojí můžete absolvovat od 12 měsíců věku. Při popisné přehlídce i povahovém testu je psovi kontrolován čip nebo tetovací číslo. Popisná přehlídka probíhá podobně jako posouzení psa na výstavě. Je připraven „výstavní kruh“, do kruhu psi nastupují jednotlivě, psovi je změřena jeho výška v kohoutku a je podrobně popsán, popis vyhotovuje poradkyně chovu, rozhodčí exteriéru pro dané plemeno a další člen klubu. Pes je posouzen v přirozeném postoji a v pohybu. Povahový test se skládá z osmi povinných cviků, z čehož první dva jsou hodnoceny již při popisné přehlídce:

 

1. chování psa při měření

 

2. chování psa v kruhu

 

3. odolnost proti střelbě

 

4.            a. průchod skupinkou osob

 

                b. kontakt s cizí osobou

 

5. rušivé vlivy ve skupince osob

 

6. setkání s cizí osobou

 

7. přivolání psa do skupinky osob

 

8. vlohy pro aportování

 

Dále je možné absolvovat dvě nepovinné části – obranu a aport. Hodnocení povahového testu provádí nejméně tříčlenná výborem určená komise. Výsledky popisné přehlídky i povahového testu se zapisují do formuláře viz. příloha.

 

Při absolvování popisné přehlídky a povahového testu není ještě nutné mít absolvované a doložené všechny dokumentu pro chovnost, a to rentgenové vyšetření, klinické vyšetření očí a DNA profil. Toto je možné dodělat, až dodatečně.

 

V hodnocení popisné přehlídky pak budete mít uvedeno Chovný po absolvování: RTG, klinického vyšetření očí či DNA profilu.

 

Povahový test je nutné pouze splnit, není stanoven minimální počet bodů, aby pes prošel.

 

Výsledky popisných přehlídek a povahových testů naleznete na www.kchbo.cz

 

KCHMPP

 

Bonitace KCHMPP se může pes účastnit od 15 měsíců věku. Termíny jsou na stránkách www.kchmpp.cz a bývají také minimálně tři do roka. Při bonitaci je psovi kontrolován čip nebo tetovací číslo. Bonitace probíhá podobně jako posouzení psa na výstavě. Je připraven „výstavní kruh“, do kruhu psi nastupují jednotlivě, psovi je změřena jeho výška v kohoutku, délka, délka hlavy a délka nosu a je vyplněná bonitační karta, kde je pes podrobně popsán, popis vyhotovuje poradkyně chovu, rozhodčí exteriéru pro dané plemeno a další člen klubu. Pes je posouzen v přirozeném postoji a v pohybu.

 

Bonitační karta viz. příloha.

 

Výsledné bonitační kódy jsou uvedeny na www.ismecka.cz

 

Jsem členem v obou klubech, protože mě zajímaly rozdíly v uchovnění, tak jsem s jednou svou fenou absolvovala bonitaci v klubu KCHMPP. Předtím jsem dvě feny a jednoho psa uchovňovala pod klubem KCHBO. Musím říci, že oba kluby mají bonitace dobře připravené. Dá se říci, že bonitace KCHMPP je hodně podobná popisné přehlídce u KCHBO. KCHBO má navíc povahový test, z tohoto důvodu je třeba vyhradit si více času. Psa ale uchovňujete jen jednou za jeho život, tak jestli jste někde 4 hod. nebo 8. hod. nehraje velkou roli.

 

2. RTG vyšetření

 

Další podmínkou uchovnění je rentgen DKK (dysplazie kyčelního kloubu). Oba klubu shodně vyžadují výsledek do HD C, 2/2 nebo v případě OFA Fair. Všechny tyto označení znamenají to samé.

 

U klubu KCHBO je možné vyšetření provést od 12 měsíců a u KCHMPP od 15 měsíců. Není stanoven konkrétní veterinární lékař, který provede vyhodnocení. Je ale nutné aby byl posuzovatelem DKK a DLK. Seznam je uveřejněn na stránkách Komory veterinárních lékařů www.vetkom.cz. Dále je možné poslat snímky na vyhodnocení u organizace OFA, tam je ale nutné, aby byl pes starší 24 měsíců (zde věk nestanovuje klub ale organizace OFA).

 

Klub KCHBO požaduje ještě absolvování vyšetření DLK (dysplazie loketního kloubu) s výsledkem do 2/2. Klub KCHMPP toto vyšetření nepožaduje.

 

I když není vyšetření DLK klubem KCHMPP vyžadováno, tak ho spoustu chovatelů i přesto udělá. Záleží jen na každém z nás a na jeho zodpovědnosti, zda se pokusí udělat vše pro to, aby se výskyt onemocnění co nejvíce omezil. U RTG vyšetření je nejdražší narkóza, proto si myslím, že udělat ještě pár snímků navíc na DLK je to nejmenší. Jedná se o částku cca 1000 Kč.

 

 Za zmínku ještě možná stojí to, že klub KCHBO při následném krytí vyžaduje, aby byl jedinec s výsledkem HD B a horším (0/1, 1/1, 2/1, 2/2, apod.) spojován vždy s jedincem HD A tedy 0/0. U KCHMPP toto omezení není. Zodpovědný chovatel by ale toto měl brát v úvahu.

 

3. Oftalmologické vyšetření DOV

 

Toto vyšetření může udělat některý z doktorů ze seznamu na stránkách Komory veterinárních lékařů www.vetkom.cz – Posuzovatelé dědičných očních vad.

 

U KCHBO je třeba doložit vyšetření z věku 6-8 týdnů pokud tedy existuje a následně udělat vyšetření ve věku nejméně započatého 15-tého měsíce, toto vyšetření nesmí být starší než 12 měsíců v den uchovnění s výsledkem „DOV prostý“.

 

U KCHMPP platí vyšetření DOV dva roky. Pokud máte genetické vyšetření jedince tak tři roky.

 

Na dokladu o oftalmologickém vyšetření viz. příloha je napsáno, že platnost vyšetření je omezena na 12 měsíců, je tedy v zájmu každého chovatele, toto vyšetření každoročně opakovat, ať už chce krýt nebo ne, jen tak má jistotu, že jeho pes, má zdravý zrak. Nerozumím podmínce KCHMPP, že při genetickém vyšetření platí DOV tři roky. Není totiž stanoveno, jaké vyšetření musí mít pes absolvované a s jakým výsledkem. Při klinickém vyšetření DOV se diagnostikuje více než deset nemocí a testy DNA se v lepším případě dělají na tři nejběžnější HSF4, CEA a PRA.  Při následném chovu u KCHBO je třeba doložit platné vyšetření DOV při každém krytí (tedy né starší než 12 měsíců v den krytí).

 

4. Výstavy

 

U KCHBO není podmínkou uchovnění absolvování výstav.

 

U KCHMPP je třeba zúčastnit se výstavy pořádané klubem a jedné výstavy vyššího typu, obě od mezitřídy se známkou Výborný nebo Velmi dobrý.

 

5. DNA profil

 

U KCHBO je podmínkou DNA profil dle normy ISAG2006 a novější.

 

U KCHMPP není potřeba mít DNA profil.

 

DNA profil je potřebný do budoucna, je s ním možné ověřit původ jedince v případě, že jeho rodiče mají DNA profil také vyhotovený.

 

6. Přeregistrace na ČMKU

 

U obou klubů je jedno v jakém pořadí splníte podmínky chovnosti, určitě je ale všechny musíte mít splněné před prvním krytím. Záznamy o vyšetření RTG a DOV se zapisuje do PP veterinární lékař. Doklady od vyšetření posíláte vždy poradci chovu, ten Vám po splnění všech podmínek poznačí chovnost do průkazu původu. Tento průkaz pak musíte poslat plemennou knihu ČMKU a požádat o přeregistraci mezi chovné jedince. U psa je to potřeba udělat obratem a u feny to stačí až s prvním vrhem.

 

7. Náklady na uchovnění

 

Náklady na uchovnění jsou pouze orientační, vždy záleží na aktuálním ceníku veterinárního lékaře, na výši výstavního poplatku, apod. Je také nutno si připočíst náklady na dopravu, jak na vyšetření, výstavu, tak i na samotnou bonitaci nebo popisnou přehlídku.


 


 

Psa jsem uchovňovala u KCHBO, zde je výhoda, že na akcích KCHBO se dělá hromadný odběr na DNA profil a také je na výstavách zajišťován specialista na vyšetření DOV. Využila jsem tedy slevu jak na DNA profil při hromadném odběru (místo 1000 Kč to je 800 Kč), tak ještě slevu 250 Kč za nepovinné vyšetření (luxace pately a DNA testy viz Zdravotní směrnice KCHBO) při platbě popisné přehlídky a povahového testu, platila jsem tedy jen 100 Kč na místo 350 Kč.


 

U feny, kterou jsem uchovňovala u KCHMPP, jsem si ještě musela připočítat náklady na cestu na dvě výstavy, což také není úplně malá částka.


 

U obou mě uchovnění se vším všudy vyšlo cca na 10 000 Kč.


 

 


 

8. Závěr


 

Tyto podmínky jsou „zákonným“ minimem ke splnění chovnosti. Každý chovatel má pak samozřejmě možnost dodělat psovi nejrůznější zdravotní vyšetření, účastnit se výstav, absolvovat se psem zkoušky, které ještě více prověří jeho povahu, apod.


 

Neberte to ale tak, že jen pes, který má spoustu výstavních titulů, zdravotních vyšetření nebo ten, který má desítky zkoušek z výkonu, je ten jediný pravý a nejlepší. Vždy záleží na tom, co od chovu očekáváte. Hodně také záleží na výběru vhodného chovného páru.


 

Dál už je jen na každém z nás. My neseme odpovědnost za štěňátka, která odchováme. V našem zájmu je tedy chovat na jedincích, kteří jsou zdraví, skvělí v povaze i v exteriéru. Všechny tyto věci, by měli být v rovnováze.